Tajdid dan Islah

Tajdid dan Islah
 

Tajdid dan Islah

 

ISLAH atau reform adalah pendekatan dalam Islam apabila melakukan penyesuaian ke arah kemajuan dan perubahan.

Islam menerusi al-Quran dan As Sunnah tetap dirujuk sebagai sumber utama dan tafsiran para ulama dijadikan rujukan, tetapi berlaku ijtihad untuk menghubungkan suasana yang berubah.

Perubahan cara hidup, perkembangan ilmu dan teknologi, pengaruh ekonomi dan sosial perlu dipandu dengan roh Islami dalam isi dan pendekatan. Kita tidak boleh mencedok sepenuhnya dari Barat kerana sesuatu yang datang dari Barat sifatnya mekanistik.

Ada faedah berbanding dari Barat yang memerlukan saringan dan dititip dengan roh Islami.

Catatan

Pengislah


Perkembangan dalam ekonomi dan muamalah umpamanya seperti sistem perbankan, insurans, bon, wakaf dan industri halal memerlukan faktor syariah dibawa bersama supaya sifat industri tersebut tidak bercanggah.

Islah menyebabkan formula patuh syariah terjadi kerana Islam menghindarkan riba, pendekatan eksploitasi dan penindasan.

Walaupun mekanisme Barat digunakan namun roh yang terbina dalam kegiatan itu tidak bercanggah dengan Islam. Bila islah terjadi dalam institusi yang berkaitan ia menyediakan asas kepada ekonomi dan muamalah Islam.

Walaupun ia berlaku secara gradual atau beransur-ansur tetapi matlamat akhirnya ialah untuk sampai kepada perubahan menyeluruh.

Lazimnya dalam melakukan islah faktor keupayaan manusia dari segi ilmu dan penguasaan teknologi sangat penting. Faktor itu tidak memadai sekiranya faktor diniah atau agama diketepikan.

Faktor syariah dan feqah adalah sesuatu yang amat utama untuk menjadi asas dan landasan islah. Syariah dan feqah mempedoman kegiatan yang berlaku supaya ia tidak melanggar kaedah syarak.

Institusi kewangan Barat berasaskan faham kapitalisme lebih mementingkan keuntungan, bukannya kesejahteraan hidup manusia.

Prinsip tanpa riba umpamanya menyantuni sistem ini supaya institusi kewangan jadi lebih adil dan mendukung maksud kesejahteraan serta barakah.

Oleh itu islah juga perlu berlaku dalam sistem pendidikan supaya jenis manusia yang dilahirkan tidak saja memiliki ilmu dan keterampilan tetapi dalam masa sama memiliki pekerti mulia supaya sifat amanah, adil, jujur dan ikhlas sentiasa tertampil dalam kerja dan pengurusan.

Dalam tradisi Islam perubahan tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi yang terdapat. Tetapi peribadi dan kualiti diri yang islahi amat dituntut supaya pengendalian kepada alat berlaku di bawah dukungan etika yang tinggi.

Peribadi yang islahi memerlukan ilmu naqliah menyantuni akliah supaya wujud tasawur yang terarah.

Ia membangunkan fikrah yang berasaskan etika dan nilai serta sifat kegiatan berada dalam keadaan value-laden atau bersama-sama dengan pertimbangan nilai.

Tanpa nilai manusia akan hilang ukur tara bagi menentukan baik-buruk atau halal-haram sesuatu dan menyebabkan dirinya terjebak dalam keadaan ketidaktentuan.

Islah juga memberi pencerahan kepada sikap jumud dan ekstrem seseorang. Kehidupan ini memerlukan jalur berimbang supaya pertimbangan ilmu terbina dan pertimbangan syarak dijadikan pedoman. Sifat value-free atau bebas-nilai dalam interaksi dan amalan boleh menyebabkan salah guna dan penyelewengan terjadi.

Perubahan yang sedang berlaku di Barat malah di Timur banyak mengambil pertimbangan mekanistik. Teknologi menjadi alat penting dalam pembangunan dan perubahan.

Dalam Islam, teknologi selamanya alat bukan matlamat. Di samping membangun high-tech (teknologi tinggi) high-touch (sentuhan keinsanan) perlu ada. Kalau tidak manusia akan menjadi lebih haiwani kerana pertimbangan manusiawi tidak dijadikan pedoman.

Justeru sifat islah dalam tradisi Islam harus menyeluruh. Kita tidak menolak tradisi kerana ia dianggap yang sudah berlalu. Ada tradisi yang baik boleh dijadikan mata rantai untuk merintis perubahan. Tanpa yang lalu tidak mungkin wujud keadaan terkini dan masa depan.

Pendekatan islahi mengambil hikmah sebagai asas dan landasan supaya bentuk sedia ada perlu melalui perubahan supaya roh syariah dapat diserapkan dengan bijaksana.

Perubahan tidak sekadar suatu perubahan, tetapi perubahan jangan sampai merosakkan faktor syariat atau ia menjadi ekstrem atau pelampau.

Perubahan memerlukan strategi bijaksana, kepakaran dan keahlian yang berasaskan syariat untuk maksud kesejahteraan umat manusia.

 

TAJDID adalah suatu proses perubahan yang menyeluruh atau transformatif sifatnya. Transformasi tidak saja bermula dalam pemikiran dan penghasilan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan sains dan teknologi tetapi ia bermaksud membangun rijal seutuhnya supaya kualiti manusiawinya tinggi.

Transformasi bermula dengan perubahan dalam proses pengilmuan dan pendidikan. Ia juga berlaku dalam dimensi ekonomi, sosial dan juga sistem. Perubahan tidak saja dalam bentuk atau struktur tetapi mencakupi aspek isi/kandungan dan juga aplikasi nilai dan etika.

Tajdid dalam pendidikan umpamanya tidak saja menyentuh aspek ilmu atau kurikulum yang dibangunkan tetapi juga asas nilai yang menyebabkan integrasi ilmu berlaku dan Islamisasi pendidikan terjadi.

Pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak saja sifatnya kognitif tetapi meraikan aspek afektif dan psikomotor yang menjadikan pembentukan watak pelajar seimbang dan harmonis.

Transformasi bermula dengan pembangunan diri insan itu sendiri. ALLAH kurniakan diri insan dengan bakat berfikir bagi membolehkan ilmu dijana, bakat hati diperteguhkan bagi membolehkan nilai dimiliki dan bakat daya disuburkan supaya fikir dan nilai dapat diamalkan.

Ia bertunjangkan aspek aqidah, ibadah, syariah dan akhlak supaya diri dapat diurus dengan baik dan menjadi fitrah sifatnya. ALLAH jadikan alam ini dengan sumber rahmat dan nikmat yang banyak. Manusia memerlukan ilmu mengurus sistem supaya kekayaan sumber yang ada di perut dan atas muka bumi ini dapat diuruskan sebaik-baiknya untuk manfaat umat manusia.

Justeru menguasai ilmu mengurus diri adalah suatu kewajipan dan ilmu mengurus sistem sebagai suatu tuntutan supaya membolehkan tamadun lahir dan tidak mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna kepada kekuatan Barat.

Umat Islam suatu ketika nanti diharapkan menjadi penyumbang kepada tamadun umat manusia kerana memiliki agama yang sifatnya suatu tamadun. Pendekatan reflektif harus berlaku supaya umat Islam tidak saja dibuai dengan pendekatan nostalgik dan kurang dinamik untuk membangunkan ilmu.

Jumlah umat Islam kini melepasi 1.6 bilion orang. Bayangkan kalau sistem pendidikan di negara umat Islam menawarkan pendekatan yang integratif dalam proses pengilmuan dan pendidikan, ia bakal melahirkan modal insan yang terbangun dengan faktor naqliah dan aqliah iaitu cemerlang dalam aspek diniah atau agama dan memiliki kepakaran dalam bidang sains, teknologi dan profesional.

Jika ini terjadi, bayangkan kekayaan sumber hasil bumi yang terdapat dalam kalangan negara-negara Islam memungkinkan kemajuan terjadi dan tamadun baharu lahir. Semua ini menuntut berlakunya tajdid supaya asas syariah mendukung keunggulan ke arah perubahan yang menyeluruh.

Justeru tajdid yang lazimnya berlaku tidak saja bergantung kepada tokoh-tokoh mujaddid yang berwibawa tetapi juga dalam bentuk gerakan massa yang mampu mencetuskan perubahan. Perubahan tidak sekadar idea-idea atau pemikiran tetapi strategi pelaksanaan amat diperlukan. Perancangan perlu ada, dasar-dasar mengalami perubahan yang sistematis dan kaedah pelaksanaan mengambil kira faktor sezaman tanpa mengorbankan prinsip asas dalam al-Quran dan As Sunnah.

Mutakhir ini terlalu banyak simpang-siur dalam aliran berfikir umat Islam. Ia menyebabkan kekeliruan dan salah faham terjadi. Sesetengahnya menjadikan faham Barat sebagai sebahagian daripada resam berfikirnya. Ia mengekalkan elemen sekularisme dan liberalisme yang menyebabkan pendekatan tafsir dan taawil lari dari pendekatan Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Tajdid adalah juga suatu proses pemurniaan semula jalur berfikir supaya tidak bercanggah dengan akidah dan syariah. Sifat tajdid menyantuni zaman dan cabaran perubahan. Meski fenomena sains dan teknologi menjadi cabaran utama pemikiran ke arah tajdidi membimbing cabaran ini ke arah nilai guna yang betul dan sifat sains serta teknologi memberi manfaat kepada umat manusia.

Hal yang sama boleh berlaku dalam aspek komunikasi dan telekomunikasi dalam pelbagai bentuk, khususnya aplikasi media baharu kini mesti sifatnya terpedoman. Aspek perisian dan input perlu melalui proses tajdid supaya sumber rujukannya meningkatkan akal-budi dan kualiti adab insan.
Justeru, setiap zaman perlu berlaku tajdid dan lahirnya mujaddid yang meletakkan landasan perubahan yang mendukung adab dan tamadun yang Islami.

 

 

Dibina pada 23 Mac 2015 dan dikemaskini pada 25-Mar-15 oleh Pengendali@2006  

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free