14 - 15 Mac Penyediaan Rancangan Sesi Pembelajaran

Contoh Rancangan Sesi Pengajaran (RSP)
 
Tajuk Kursus:
............................................................................
Tajuk Sesi:
...........................................................................
Tempoh Sesi:
...... 90 hingga 120 ..... minit
Persediaan Fizikal:
[Bilik darjah, bentuk-U, bentuk bulat, separuh-bulan  ... susun atur
Peralatan Yang Di perlukan:
Powerpoint, Carta flip, LCD, Kertas Mahjong dan sebagainya
Persediaan Sebelum Sesi:
Penyediaan Kertas Mahjong, Penyediaan LCD dan sebagainya
 
 
Objektif Sesi:
Di akhir sesi, peserta akan mendapat:
 
1.
2.
3.
 
No.
Masa
 (Minit)
Aktiviti
Keterangan
Metodologi
Alat Bantu Mengajar
Catatan
1
5
Pengenalan
Mengucap selamat kepada peserta
Memaklumkan Tajuk program
Syarahan
Powerpoint 1
 
2
10
Pemanas Badan
Bentukkan aktiviti pemanas badan – Kumpulan hendaklah menulis di atas kertas warna ’Masalah dalam penjualan’ dalam masa satu minit. Selama 5 minit berikutnya, kumpulan hendaklah berkongsi isu dan masalah sesama sendiri dan dapatkan ’tandatangan’ masing-masing. Peserta yang mendapatkan paling banyak tandatangan akan diberi hadiah.
 
Aktiviti Interaktif
Kertas warna A4 dan pen ’marker’ bagi setiap peserta
 
3
5
 
Memperkenalkan Kumpulan kepada Objektif Sesi:
·          Objektif 1
·          Objektif 2
·          Objektif 3
Syarahan
Powerpoint 2
 
4
10
 
Minta kumpulan berkongsi pengalaman berdasarkan tahun membuat jualan, apakah cabaran paling hebat pernah ditempuhi. Fasilitator akan mengetuai perbincangan dan menulis jawapan yang diberikan peserta di atas carta flip
 
Perbincangan di bimbing Fasilitator
Carta Flip dan pen marker
 
5
20
Pilihan dalam Hidup: Cabaran dan Isu
Menerangkan ’Pilihan dalam Hidup’
 
Mengedarkan ’hand-out’ H1-H4
 
Menerangkan perbezaan di antara ’Cabaran dan Isu’
Syarahan
Powerpont 3-9
 
Edaran H1-H4
 
Powerpoint 5-10
Edaran H1-H4
6
5
 
Bimbing Kumpulan dengan  ’Aktiviti Pilihan’
 
Kumpulan di minta berdiri di tengah bilik dan bergerak ke arah yang mereka suka atau gemari
 
 
Aktiviti Interaktif
Poewerpint 16
Edaran H5
7
10
 
Kumpulan di minta berbincang dalam kumpulan kecil ”Cara Untuk Mengatasi Cabaran, Masalah dan Isu”
 
Perbincangan Kumpulan
Carta Flip dan pen marker
 
8
25
 
Kumpulan membuat pembentangan – 5 minit untuk setiap kumpulan
Pembentangan Berkumpulan
Carta Flip dan pen marker
 
9
10
Penutup dan Kesimpulan
Maklumkan kepada kumpulan bahawa ”Kita Membuat Keputusan dan Menetapkan Tuju Hala’
Syarahan
Powerpoint 17
 
 
120 minit
 
 
 
 
 
 

RANCANGAN SESI PENGAJARAN

 


RANCANGAN SESI PENGAJARAN

RANCANGAN SESI PENGAJARAN

TAJUK KURSUS                   :           MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN

TAJUK SESI                          :           PENGENALAN KEPADA MODEL-MODEL PENGAJARAN

MASA                                     :           2 jam   (120 Minit)

KEDUDUKAN FIZIKAL          :           BILIK KULIAH

               SASARAN PESERTA            :         GURU PELATIH DPLI AMBILAN JUN 2012

ALAT BANTUAN MENGAJAR:         LCD, LAP TOP, SKRIN PUTIH

Nama Trainer                        :          Azizi Ahmad

 

      PERKARA YANG PERLU DISEDIAKAN SEBELUM SESI:

1.      Menyediakan alat pandang dengar

2.      Memastikan tempat latihan – lampu, penghawa dingin dan susun atur kedudukan peserta

 

 

OBJEKTIF:     Pada akhir sesi, peserta akan dapat:

·         Menyenaraikan jenis-jenis model-model pengajaran yang digunakan di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran

·         Membezakan jenis model-model pengajaran dan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran

No.

Masa

 

Kandungan

Perincian

Kaedah / Proses

Alat Bantuan Mengajar (ABM)

Catatan

 

1

 

 

 

10 minit

 

Pengenalan

 

Beri salam

Tanya khabar

Perkenalkan diri penceramah

Bertanyakan latar belakang peserta terutama sekali pengetahuan mereka mengenai model pengajaran

 

Ceramah

Komunikasi dua hala

 

PowerPoint slaid # 1

 

Paparan slaid atau gambarajah

Konsep model pengajaran

 

2

 

5 minit

 

Skop ceramah

 

Skop Ceramah

-          Objektif

-          Definisi

-          Jenis Model Pengajaran

-          Implikasi dan Kesan

-          Rumusan

 

 

Ceramah

 

 

 

 

3

 

2 minit

 

 

Objektif Sesi

 

Pada akhir sesi, peserta akan dapat

Menyenaraikan jenis-jenis model pengajaran

Membezakan jenis model-model pengajaran untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran

 

 

Ceramah dan komunikasi dua hala

 

 

 

 

4

 

3 minit

 

Definisi Model Pengajaran

 

Maksud Model

Maksud Pengajaran

Rumusan Model Pengajaran

Terlebih dahulu, cuba anda jelaskan maksud ‘model’? Merujuk kepada konteks kurikulum, ‘model’ dikatakan sebagai satu entiti yang mengandungi beberapa komponen bagi membantu mencapai matlamat pendidikan yang diharapkan.

Dan apakah pula yang dimaksudkan dengan pengajaran? Pengajaran pula ditakrifkan sebagai penyampaian maklumat dalam pelbagai situasi pendidikan. Secara amnya, model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Model-model pengajaran juga sebenarnya merupakan model pembelajaran.

Dengan lebih jelas lagi, model pembelajaran merupakan satu perihalan yang dijadikan panduan oleh guru untuk merancang kurikulum khususnya selain merangka kursus dan unit pengajaran serta menyediakan bahan-bahan pengajaran seperti program multi-media serta pengajaran berpandukan komputer, lembaran-lembaran kerja dan sebagainya. Namun begitu, model ini haruslah bersesuaian dengan pelbagai situasi pengajaran dan pembelajaran termasuk sekolah, kolej dan institusi pengajian tinggi.

Model ini juga haruslah bersesuaian atau harus diubahsuai dengan gaya pembelajaran murid-murid serta kehendak kandungan mata pelajaran yang berkenaan. Terdapat empat kumpulan model pengajaran yang seringkali dijadikan panduan guru iaitu Model Pemprosesan Maklumat, Model Behavioral, Model Sosial dan Model Personal.  

 

 

Ceramah dan komunikasi dua hala

 

PowerPoint slaid# 2

 

Paparan Slaid #2 - rumusan definisi

Model Pengajaran

 

5

 

 

20 minit

 

Jenis-jenis Model Pengajaran

Model pemprosesan maklumat

Model behavioral

Model sosial

Model personal

 

 

  

Ceramah dan komunikasi dua hala    

 

 

PowerPoint slaid# 3

Paparan slaid melalui

Aktiviti 1

 

6

 

 

 

20 minit

Implikasi Model Pengajaran terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Implikasi Model pemprosesan maklumat 

Implikasi Model behavioral  

Implikasi Model sosial

Implikasi Model personal

 

 

Ceramah dan komunikasi dua hala    

 

           

PowerPoint slaid# 4

 

Paparan slaid mengenai impilkasi dan kesan

7

20 minit

Aktiviti 2

Perbincangan dan aktiviti mengenai

implikasi-implikasi model

http://ixoramaryam.blogspot.com/2010/08/implikasi-terhadap-p.html

http://teoribehaviorismeivanpavlov.blogspot.com/2010/09/implikasi-teori-atau-model-pengajaran.html

http://modelsosial.blogspot.com/2010/09/implikasi-model-sosial-terhadap-proses.html

http://zahdah.blogspot.com/p/implikasi-model.html

 

 

Ceramah dan komunikasi dua hala    

           

 

 

Aktiviti 2

9

10 minit

Rumusan

Rumusan

Jenis model pengajaran dan kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran

Ceramah dan komunikasi dua hala    

           

 

 

 

                                             (Pembentangan Contoh RSP dan Sesi Pengajaran Pada 14 Mac 2013, Bilik Seri Kiambang INTAN Bukit Kiara)

 

                  Contoh- Contoh Rancangan Sesi Pengajaran INTAN Train The Trainer Mac 2012

                   1.  Contoh RSP Kumpulan Belon Emas. Pembentang: En Mohd Fadzil Abd Latiff (JKM)

                    2. Contoh RSP 1

                   2.  Contoh RSP 2

         The Trainer and the Trainer .... opocot !                                                   Untuk yang berhak sahaja .... Toing ! Toing ! Toing !

 Ada sambung tapi 2016 pulak depa panggei Bengkel Group Synergizer (Khas untuk Jurulatih) 1/2016

                 Sumber:

1.      Maksud Model Pengajaran http://modelpersonal2c.blogspot.com/2010/09/model-pengajaran.html di muat-turun pada 13/3/2013

2.      Konsep Model Pengajaran  http://www.scribd.com/doc/14277943/Konsep-Pengajaran-Model-Pengajaran di muat-turun pada 13/3/2013

3.      Implikasi Model Pengajaran  http://dpligstt.blogspot.com/2012/03/implikasi-model-model-pengajaran.html di muat-turun pada 13/3/2013

4.      Nota Pengajaran  http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2011/09/pengajaran.pdf di muat-turun pada 13/3/2013

5.      Implikasi Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat http://ixoramaryam.blogspot.com/2010/08/implikasi-terhadap-p.html

6.      Implikasi Model Pengajaran Bevahouris http://teoribehaviorismeivanpavlov.blogspot.com/2010/09/implikasi-teori-atau-model-pengajaran.html

7.      Implikasi Model Pengajaran Proses http://modelsosial.blogspot.com/2010/09/implikasi-model-sosial-terhadap-proses.html

8.      Implikasi Model Pengajaran Personal  http://zahdah.blogspot.com/p/implikasi-model.html

9.   Kembali Ke Halaman

 

 Dibina pada 15 Mac 2013 dan dikemaskini pada  oleh Pengendali@2006


 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free