DEM 2015

Kursus Dimensi Etika dan Moral Dalam Proses Penggubalan Dasar INTAN Mac 2015
 

Kursus Dimensi Etika dan Moral dalam Proses Penggubalan Dasar

 

24 Mac hingga 26 Mac 2015

 

Bilik Kuliah A2, Blok A, Aras 2, Intan Bukit Kiara

 

Catatan Peserta

Azizi Ahmad
Kursus ini dilaksanakan berasaskan kepada keperluan bagi memupuk kefahaman dan kesedaran yang tinggi dikalangan penggubal dan pelaksana dasar kerajaan supaya dasar itu sejajar dengan prinsip Maqasid Shar’iyyah dan bagi tujuan mencapai Islah. Kefahaman ini penting supaya setiap dasar itu dapat memberi faedah yang sebenar dalam konteks membantu Negara bagi membangunkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika serta teguh berpegang kepada nilai agama, berintegriti dan berjiwa besar, mempunyai kesedaran sejarah yang tinggi, matang, berani dan yakin, progresif, berteknologi, berinovatif dan penyayang dalam menuju matlamat untuk merealisasikan Wawasan 2020.

 

Objektif

 

Setelah mengikuti kursus ini, para peserta akan memahami mengenai isu etika dan moral dalam konteks penggubalan dasar.

 

Kaedah

 

Kursus ini akan mengunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti berikut:

i)         Ceramah (50%)

ii)       Sesi dialog (20%)

iii)      Bengkel (30%)

iv)      Tri-bahasa

 

Kumpulan Sasaran

 

Semua penjawat Gred 41-54 di pelbagai kementerian/jabatan/agensi kerajaan termasuklah dari kalangan GLC/GOC/NGO.

 

JADUAL KURSUS

Masa/Tarikh

8.00 am – 10.30 am

11.00 am – 1.00 pm

1.00 pm

2.30 pm

2.30 pm – 5.30 pm

24 Mac 2015

Selasa

Prinsip Maqasid Syariyyah dalam Penggubalan Dasar dalam mencapai Islah

(En.Roslan Abd Jelani)

Kerangka Ilmu dan Prinsip Akhlak Penggubal Dasar

 

(En. Roslan Abd Jelani)

Rihat

 Konflik Kepentingan dalam proses penggubalan dasar mengikut pedoman ilmu atau hawa nafsu

(Sesi Dialog ~ Haji Abbas, Haji Khairuddin, Dr. Azmi)

25 Mac 2015

Rabu

Ideologi Sekular-Humanisme dan pengaruhnya dalam pemikiran penggubalan dasar  (En. Roslan Abd. Jelani)

Prinsip akauntabiliti dalam penggubalan dasar (En.Roslan Abd Jelani)

Rihat

Penggubalan dan pelaksanaan dasar dalam konteks sosio-politik masyarakat Malaysia: Adil atau berat sebelah? (Sesi dialog ~ Haji Abbas, Haji Khairuddin)

26 Mac 2015

 Khamis

Dimensi Islah dalam penggubalan dasar: Impak dan keberkesanannya terhadap pembangunan negara (En.Roslan Abd Jelani)

Kerangka Ilmi dan Amali dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar (En.Roslan Abd Jelani)

Rihat

 

Kebahagian dan Kesejahteraan: Kebenaran atau angan-angan?

 

Imbasan dan rumusan

 

Sumber:

 

1. Apa itu Islah

2. Apa itu Maqasid

3. Apa itu Syariah

 

 

Kursus Dimensi Etika dan Moral Dalam Proses Penggubalan Dasar INTAN Mac 2015

 

 

 

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

DAN

INSTITUT  PENDIDIKAN GURU

 

IPGM / IPG  Kampus Bahasa Antarabangsa

 

 

 

 LATIHAN PEMBANGUNAN STAF (LPS)

 

BORANG LAPORAN PEGAWAI / PENSYARAH/ STAF

YANG MENGIKUTI LPS JABATAN KERAJAAN / AGENSI LUAR

(Sila lengkapkan borang dan serahkan bersama bahan kursus kepada KU JKPP / KU LDP )

 

 

 

Nama              :   Azizi Ahmad

 

Jawatan           :  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

 

Sektor / Pusat / Jabatan – IPGM / IPG:  Jabatan Ilmu Pendidikan

 

Nama LPS      :  Kursus Dimensi Etika dan Moral dalam Proses Penggubalan Dasar

 

Tarikh              : Mulai  24 Mac 2015 hingga 26 Mac 2015

 

Tempat            :  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara , Kuala Lumpur

 

Anjuran            :  INTAN, Bukit Kiara, Kuala Lumpur

 

 

1.            Input / Pengisian LPS yang dibincangkan.

 

a.    Prinsip Maqasid Syariah dalam Penggubalan Dasar bagi mencapai Islah     

b.    Konflik Kepentingan di kalangan pemimpin dan ketua-ketua jabatan dalam organisasi

c.    Prinsip akauntabiliti, integriti di kalangan pemimpin dan ketua jabatan dalam organisasi

d.    Ideologi Sekular-Humanisme di kalangan penggubal dasar

e.    Ilmu dan Amali dalam kerangka dasar dikalangan penggubal dasar

f.      Kebahagian dan kesejahteraan hidup dan diri

 

 2.         Cadangan Pelaksanaan LPS Dalaman di Peringkat  IPGM dan IPG

 

1.    Tajuk LPS yang akan diadakan :     ________Tidak perlu ________________

2.    Tarikh :______________Tidak perlu (boleh dilayari sepanjang masa )___________

3.    Kumpulan Sasaran : Tidak perlu (namun kepada yang berminat boleh melayari laman yang di maksudkan)

4.    Strategi Pelaksanaan : Sudah dimaklumkan melalui e-mail dan media sosial dan telah berkongsi  makluman dan informasi melalui http://kheru2006.1apps.com/INTAN_DEM_Mac_2015/kursus_dimensi_etika_moral_intan_mac_2015.htm (tumpuan kepada staf akademik Jabatan Ilmu Pendidikan, pelajar-pelajar dan rakan-rakan sekerja). Bahan kursus boleh dilayari dengan mengklik ‘link’ diatas.

5.    Implikasi Kewangan (jika ada):

____________________________  Tiada     ______________________________

6.    Catatan: 

1. Sesuai untuk di hadiri bagi yang berminat melalui permohonan secara online ke INTAN terutama dikalangan penggubal dasar DG52 ke atas

2. Pengisian dan kandungan berbentuk ilmiah tradisional dan kerohanian berlandaskan pedagogi ISTAC yang berkisar dari pengajaran dan kefahaman Prof Syed Naguib al-Attas

3. Persediaan diri dengan cara berhujah yang berfakta dan berlandaskan hukum al-Quran, nas dan hadis sahih

 

Tandatangan :  Azizi Ahmad                                                                                       Tarikh  :  29 Mac 2015

Nama  : Azizi Ahmad                                                                                                 Jabatan : Ilmu Pendidikan

 

 

Nota : Sila kembalikan borang salinan surat panggilan LPS kepada KU JKPP / KU LDP  selepas untuk tindakan selanjutnya.

 

 [Nota: Borang/Surat ini adalah cetakan komputer. Tandatangan tidak diperlukan.]

 

 

                           

                                                                                     

Dibina pada 23 Mac 2015 dan dikemaskini pada Pengendali@2006  

                                                          

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free