Akauntabiliti

5_akauntabiliti
 

Akauntabiliti Pengembangan: Beberapa pertimbangan pendidikan dan agama

 

Dalam negara seperti Malaysia, yang dengan bangganya mengisytiharkan keazaman untuk menjadi sebuah negara maju sepenuhnya mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020, ia perlu mempunyai kewibawaan, berwaspada dan moral yang diilhamkan kepimpinan di semua peringkat untuk menahan budaya, moral dan sosio- cabaran ekonomi.

Cabaran pertama adalah untuk memikirkan bagaimana untuk menerapkan visi dan kemajuan ekonomi, sumber manusia, politik, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan pembangunan kepimpinan dengan nilai-nilai agama, etika dan rohani seperti yang sepadu dalam setiap bidang pembangunan, dan pada masa yang sama, menyediakan unsur-unsur penting dalam keseluruhan komponen pembangunan negara kita. 

Catatan

Pengembang Akauntabiliti
Sebagai satu proses yang dinamik, ia  memerlukan keupayaan seseorang untuk mencerminkan hasrat dalam menghasilkan keluaran yang berkualiti dan penuh kemuliaan, langkah-langkah, kaedah, strategi dan pelan yang sesuai untuk direalisasikan. Ia juga melibatkan kesedaran seseorang tentang halangan-halangan yang boleh menghalang pencapaian hasil yang diharapkan.

Untuk hal ini, memupuk, mengekalkan dan meningkatkan budaya ilmu sangat diperlukan, bukan sahaja di peringkat kepimpinan, tetapi juga di peringkat pentadbir setiap individu supaya mereka boleh berkelakuan dan bertindak mengikut kehendak skim yang sesuai dalam ilmu.

 

Mungkin, tanggapan ini adalah kebetulan dalam kedua-dua bidang pengetahuan dan tindakan agar dapat dielakkan sebarang kesilapan, tidak tunduk kepada telunjuk hawa nafsu mereka, dan menghapuskan atau mengelakkan sebarang kegiatan salah laku.


Ini adalah apa yang kita boleh rujukkan sebagai 'jantung tadbir urus yang baik' yang mengambil kira pencapaian keputusan terpuji, dan menahan diri dari apa yang patut disalahkan.


Oleh itu, kepimpinan organisasi bukan semata-mata memepunyai etika yang sangat baik tetapi pada masa yang sama boleh mengekalkan standard profesional prestasi.


Dari sudut profesionalisme pula adalah: bersedia untuk melaksanakan; dan, bangga untuk melakukan tugas dengan cemerlang, bersama-sama merasai kejayaan, semangat, inspirasi  khas, di mana semuanya dijana dari dalam. Ini adalah sifat-sifat para profesional yang berpengalaman, yang mempunyai pengetahuan perkara yang mereka benar-benar tahu, mengetahui dengan tepat apa yang perlu dilakukan atau apa yang mereka lakukan, tahu subjek mereka dengan teliti, dan berpengetahuan, sesungguhnya apa yang perlu mereka ada pada dasarnya adalah sifat amanah 


Elemen tersebut mestilah betul diintegrasikan ke dalam rangka kerja organisasi dan ke dalam dunia pengurusan, jika tidak, tingkah laku kepimpinan dan budaya korporat boleh menjadi benar-benar tidak positif.


Cabaran kedua adalah semestinya keperluan untuk semua pemimpin dalam mana-mana organisasi untuk mempunyai pendekatan etika bersepadu. Ia mestilah berdasarkan pemahaman yang benar tentang sifat manusia dan dunia ini dan di akhirat kerana isu etika dan moral yang berakar umbi secara individu dan adalah tanggungjawab peribadi. 

Matlamat utama adalah untuk mencapai kebahagiaan sebenar di akhirat. Sudah tentu, hanya pemimpin yang baik dapat menyediakan persekitaran yang diperlukan dan kemudahan sebagai satu cara untuk mencapai matlamat itu satu.

Menurut Wan Mohd Nor: dengan sebab inilah  semua literatur mengenai etika, politik, dan kerajaan yang ditulis oleh sarjana Islam yang hebat dan pemikir masa lalu bermula dengan konsep manusia dan jiwanya.

Pada masa yang sama, mereka juga mesti mengambil kira kemunculan pengaruh yang berterusan yang boleh menggugat dan yang menyentuh idea, membuat keputusan dan sistem nilai mana-mana organisasi.

Satu keputusan yang baik dalam program ini untuk menentang amalan korup boleh dicapai sekiranya mereka memahami bagaimana untuk mengatasi pengaruh ini yang pada dasarnya boleh dipecahkan kepada tiga sudut: alam sekitar, pentadbiran, dan orang ramai. 


Alam sekitar termasuk sistem sosial, masyarakat umum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem undang-undang dan sistem antarabangsa. Mereka sebenarnya menjadi asas kepada sistem integriti nasional. Dalam hal ini, kepimpinan yang perlu mengambil kira jurang asimetri di peringkat undang-undang, pentadbiran, kebudayaan, ekonomi dan politik sedia ada yang mampu meningkatkan risiko korup tingkah laku, sebagai contoh pempolitikan pentadbiran, contoh negatif ahli-ahli politik korup dan pengedaran budi bicara kuasa di tangan individu atau organisasi tertentu. Pengaruh pentadbiran diperolehi daripada struktur dan proses, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, persekitaran kerja, dan konsep-konsep dan langkah-langkah pembaharuan pentadbiran berterusan.


Akhirnya, orang ramai juga boleh mengenakan pengaruh yang besar ke atas standard etika organisasi melalui kecenderungan budaya dan ideologi politik. Dalam hal ini, pengurusan tingkah laku yang baik dan pendekatan yang betul kepimpinan organisasi adalah penting untuk menampung unsur-unsur ini tanpa menjejaskan prinsip-prinsip agama etika dan moral. Ini boleh dilakukan jika pemimpin yang mampu mencapai kefahaman yang jelas tentang proses-proses perubahan sosial dan melihat masalah dari semua sudut - psikologi, rohani, moral, sosial, dan ekonomi.


Berdasarkan pengajaran Al-Qur'an yang mengandungi pengajaran bagi manusia dalam kebangkitan dan kejatuhan tamadun lalu, pemimpin yang boleh menganalisis setiap masalah masyarakat - seperti, penyelewengan sosial dan ekonomi yang membawa kepada kejatuhan empayar; kelainan pemikiran dan bersifat materialistik; pemimpin yang gemar  bertindak  mencabul hak asasi dan mengikut hawa nafsu; eksploitasi ekonomi rakyat; kesengsaraan para petani; dan, pertumbuhan kelas parasit di dalam kerajaan – akan dapat menyelesaikan masalah dalam organisasi.


Cabaran ketiga ialah keperluan untuk kepimpinan untuk mengiktiraf dan mengambil kira kesan globalisasi ke atas semua aspek organisasi. Dalam satu sudut, globalisasi dianggap sebagai peristiwa yang mencetuskan tekanan untuk melakukan lebih dalam situasi  kurangnya sumber dan dengan pendekatan pengurusan yang lebih inovatif, tetapi di sisi lain, ia mungkin mempunyai kesan negatif ke atas organisasi dalam apa-apa cara yang ia boleh membawa ketidakpastian dan peningkatan risiko amalan tidak beretika.


Dalam kes kedua, banyak usaha perlu dibelanjakan untuk memahami sifat amalan-amalan ini dan memikirkan satu penyelesaian yang baik untuk mengubati masalah ini.  Lionel Jospin, Perdana Menteri Perancis menyatakan bahawa: angkatan globalisasi telah dilepaskan sebagai tenaga baru di seluruh planet ini. Kepimpinan A mesti mampu  untuk bertindak balas kepada perubahan ini dengan menunjukkan perpaduan; menyelaraskan usaha mereka dan membina satu rangka kerja ekonomi, politik dan sosial yang mengikat mereka ke dalam kehendak umum untuk mengawal kuasa-kuasa. Jika kepimpinan organisasi tertentu tidak mendapat menguasai kuasa-kuasa, dan pada masa yang sama, dan membenarkan ianya berleluasa, mereka akan mengancam dan menjejaskan pemahaman kita tentang tamadun atau nilai-nilai kita.Kepimpinan organisasi mesti berusaha untuk menerima pakai sistem nilai yang jelas yang boleh mengurangkan apa-apa kesan.
 Walaupun Islam tidak bersetuju untuk menyelar kaedah ekonomi yang moden dan progresif kerana kecenderungan untuk memihak kepada keadilan ekonomi dan sosial, sebarang pelarasan yang diperlukan oleh organisasi untuk menampung globalisasi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan ciri-ciri budaya dan sosial mereka didasarkan atas asas yang kukuh moral dan rohani. Seperti yang diingatkan oleh Al-Roubaie: The hegemoni budaya Barat disokong oleh teknologi moden dalam komunikasi merambat jurang sosial, pemecahan, kejutan budaya, ekonomi yang tidak stabil, ketidakstabilan politik dan pergantungan. Tidak bertindak balas kepada cabaran-cabaran ini, sejarah akan berulang dengan membawa balik zaman eksploitasi penjajah dan penguasaan tetapi kali ini disampaikan oleh sistem baru yang dikenali sebagai globalisasi.Jika mana-mana pemimpin mula lupa perkara ini amat penting, dan jika dia tidak sedar berapa banyak kerosakan proses globalisasi boleh menyebabkan kepada norma-norma etika dan tingkah laku, organisasi akan hanyut ke arah penurunan dan kegagalan. Akhirnya, dia akan sedar bahawa dia tidak menyumbang apa-apa untuk kebaikan organisasi, dan yang paling malangnya, dia tidak menyelesaikan masalah etika tetapi ia mengukuhkanTadbir urus yang baik membayangkan pertimbangan bijaksana dan pengetahuan yang betul.
 Seorang pemimpin yang baik mengawal umat-Nya dengan cara undang-undang yang bijak dan pentadbiran yang betul manakala pemimpin zalim pula akan membuat keputusan sewenang-wenangnya; jika dia tidak mempunyai prinsip, pemerintahannya menjadi kezaliman yang menindas. 
Istilah "menjawab dan bertanggungjawab menyampaikan idea yangr diberikan bagi pelaksanaan beberapa perbuatan, atau pemenuhan penglibatan beberapa, pelanggaran di mana mata pelajaran yang mungkir itu untuk kehilangan, hukuman atau kehinaan."Adalah menjadi tanggungjawab untuk memberi penjelasan mengenai prosiding seseorang, biasanya untuk orang-orang yang lebih tinggi dari segi pangkat dan kedudukan, jika tidak ianya akan tertakluk kepada kehilangan, hukuman atau kehinaan. Dalam Islam, pertimbangan yang bijaksana dan pengetahuan yang betul hendaklah berpandukan, batas rohaninya.Parameter etika dan undang-undang.Mereka yang mengambil berat tentang tentang etika pentadbiran dan tadbir urus yang baik telah mengenal pasti beberapa kewajipan amnya diperlukan pentadbir:

1)  Obligasi undang-undang: yang dikenakan oleh badan pengelola sesuatu negara, negeri atau institusi

2)  Kewajipan rasmi: orang-orang yang terlibat ungkapan hak kuasa, tanggungjawab, penuh ihsan, atau prihatin, watak baik, dan lain-lain

3)  Komitmen kepada kecemerlangan profesional; kemahiran dan sikap yang dibangunkan melalui pendidikan pra-perkhidmatan, sumbangan positif kepada bidang dan peringkat kerja optimum

4)  Resolusi yang betul atau mengelakkan konflik kepentingan

5)  Pematuhan dengan norma-norma tingkah laku yang boleh diterima dan upacara

6)  Keadilan untuk semua, dan bukan diskriminasi berasaskan etnik, agama, sosial-ekonomi, jantina dan orientasi politik

7)  Berhati-hati dan logik dalam membuat keputusan harian

8)  Pemberi Maklumat: mendedahkan kepada orang ramai mereka yang melakukan tingkah laku yang salah seperti pembaziran,  kesalahan-kesalahan, pelanggaran undang-undang, dan lain-lain

9)  Menerima pakai kod etika profesional

 

Enam Syarat Am


Bagi mereka yang mempunyai orientasi agama yang betul, sembilan kewajipan dinamakan di atas  dianggap minimum bagi mencapai akauntabiliti sebenar. Bagi budaya tanggungjawab dan akauntabiliti sebenar untuk dicapai dan dipertingkatkan, enam daripada syarat-syarat am pertama perlu dibangunkan dan dipupuk.

a)  Penerapan pandangan hidup berteraskan agama dengan realiti metafizik dan kehidupan selepas kematian

b)  Satu perasaan ikhlas, telus dan penuh kehormatan diri

c)   Realistik, sejarah peranan-model akauntabiliti di peringkat tertinggi

d)   Berkesan, cekap dan amanah

e)   Pengetahuan yang mencukupi mengenai perkara-perkara yang beretika dan profesional dan keberanian untuk bertindak sewajarnya

f)   Tindakan yang sesuai diambil oleh pihak berkuasa yang sepatutnya di peringkat yang lebih rendah tidak akan dibatalkan atau dibatalkan  oleh  kuasa-kuasa yang lebih tinggi daripada mereka di luar organisasi


 Peranan Penting Pengajian Tinggi dan Institusi Latihan


 Tanpa menafikan kepentingan persediaan pra-sekolah dan peringkat rendah dan menengah, ia perlu ditekankan bahawa pelbagai institusi pendidikan pasca menengah yang terbaik dalam memastikan standard yang tinggi bagi mencapai kebertanggungjawaban dan dipertingkatkan di pelbagai peringkat dalam mana-mana masyarakat.

 

Pendidikan di mana-mana peringkat dan terutamanya di peringkat yang lebih tinggi bukanlah semata-mata untuk melahirkan warganegara yang baik dan pekerja daripada pelbagai profesion. Lebih asas dan jika kita serius dan ikhlas dalam mencapai dan meningkatkan akauntabiliti di peringkat tertinggi orang awam dan kehidupan peribadi, pendidikan mestilah menghasilkan lelaki dan wanita yang beragama, beretika dan berkemahiran yang benar-benar baik dan akan menjadi rakyat yang benar-benar kebangaan global.


Kehendak dan wawasan politik dan birokrasi diperlukan untuk memastikan bahawa pendidikan agama dan etika yang bertanggungjawab dan berkesan dilaksanakan di peringkat pendidikan tinggi. Ia boleh dikatakan bahawa graduan dan profesional kita masih boleh memperoleh pembangunan agama dan etika tidak rasmi, semasa dan selepas kajian pendidikan tinggi mereka.


Kita perlu ahli politik, pemimpin dan birokrat yang berwawasan dan beretika yang bijak dan berani dalam pendidikan dan perniagaan. Kita juga memerlukan pelajar dan ibu bapa yang yakin tentang pendidikan: menjadi insan yang benar-benar baik, yang bertanggungjawab kepada Allah untuk diri mereka dan kepada seluruh masyarakat, dalam dan luar negara.


Tadbir urus masyarakat kita dan pelbagai institusinya, secara keseluruhannya, telah disemai dengan akauntabiliti terpuji, berbanding dengan yang sesetengah negara-negara lain. Ia adalah sia-sia untuk menekankan bahawa pendidikan adalah perlu tetapi bukan syarat yang mencukupi untuk mencapai dan meningkatkan akauntabiliti; terutama bagi manusia biasa. Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat infra-struktur undang-undang dan institusi, termasuk pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan media massa politik bukan partisan yang perlu diberi kuasa untuk menjalankan tugas-tugas mereka untuk memastikan akauntabiliti yang realiti yang lebih tinggi dalam budaya kita.

 

 

 

 

  

 

Dibina pada 23 Mac 2015 dan dikemaskini pada oleh Pengendali@2006  

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free