13 Mac Pembangunan Kurikulum

Pembangunan Kurikulum
 

Pembangunan Kurikulum

 

Masa

Tarikh

Aktiviti

Catatan

13 Mac 2013

8.30 – 10.30

Reka Bentuk Program Latihan –

Puan Marianne Jacinta Augustine

Pembangunan Kurikulum adalah proses keseluruhan yang terlibat dalam reka bentuk program latihan

 

 

Pembangunan Kurikulum – Hanya di INTAN

N --- Needs (Keperluan)
O --- Objectives setting
C --- Content selection (Isi kandungan)
M --- Method determination (Kaedah)
A --- Assessment of learner (Pentaksiran)
E --- Evaluation of course (Penilaian)

 

 

 


 

 

Pembangunan Kurikulum

Mereka bentuk kurikulum, sumber-sumber yang perlu di ambil kira:

      -          Masa
-          Wang
-          Pengurusan Kepakaran
-          Sokongan Logistik
-          Persekitaran

  

 

 
 

 

Pembangunan Kurikulum

 

Kenapa Perlu Ada Latihan

 -          Untuk memaksimumkan kegunaan bahan
-          Untuk menentukan program Latihan dan Pembangunan menyokong perancangan dan objektif organisasi
-          Untuk menentukan reka bentuk bagi program Latihan dan Pembangunan mencapai objektifnya

 

 

 


 

 

 

Pembangunan Kurikulum

 

Keperluan kepada latihan akan wujud apabila pekerja tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan sesuatu tugas yang di berikan dengan memuaskan

 

 

 

Adakah Latihan Di Perlukan 

Masalah bahan sumber     

 

Alternatif

Mengguna teknologi

Kekurangan kewangan atau kakitangan

 

Alternatif

Berjimat cermat atau menambah kakitangan

Reka bentuk kaedah kerja yang lemah

 

Alternatif


Memperbaiki kaedah / prosedur kerja

 

Kurang motivasi

Alternatif


 

Memberi kaunseling

 

 

Metodologi

Definisi Latihan

Satu pengalaman pembelajaran yang di atur dengan hasrat untuk membawa perubahan yang kekal kepada individu di peringkat: 

A

Attitude

Sikap

S

Skill

Kemahiran

K

Knowledge

Pengetahuan

 

 

Analisis Keperluan Latihan

 


 

 

Keputusan dari analisis keperluan menentukan prestasi situasi sedia ada dan membentuk skop untuk reka bentuk latihan

 

Prestasi kerja yang di kehendaki

 

Prestasi situasi sedia ada

Keperluan latihan

1. Dapat berkomunikasi dengan baik

1. Kurang sopan melayan pelanggan

1. Belajar mengenai komunikasi berkesan

2. Ketrampilan diri

2. Berpakaian tidak kemas

2. Pelajari mengenai ketrampilan diri

 

 

Isi Kandungan

 

 

 

  Depa kata dia ni banyak kandungan .... ekekekek !

 

Apakah yang perlu di masukkan untuk memastikan pembelajaran berjalan lancar

 Merujuk kepada:

 • Subject matter
 • Maklumat pembelajaran
 • Ilmu pengetahuan
 • Elemen dalam kemahiran dan sikap untuk membolehkan pelatih menjalankan kerja
 • Tanggung jawab dan tugas untuk mencapai objektif latihan
 • Sistem pembangunan dalam organisasi

 

 

Isi Kandungan

 


 

 

Isi Kandungan

Proses Pemilihan

Janaan minda atau brainstorming atau senarai semua isi kandungan yang di perlukan
Bahan dari pakar, dokumen atau penerbitan
Pecahkan topik atau sub-topik
Susun atur topik untuk di sampaikan
Jangkaan masa untuk setiap topik 

 

Isi Kandungan

Susunatur – susun ikut susunan yang bersistematik 

 • Mudah hingga ke kompleks
 • Tahu kepada yang tidak tahu
 • Am kepada yang khusus
 • Kronologi
 • Kesinambungan ~ rantaian topik yang di bincangkan

 

Metodologi

Mengapa metodologi penting?

Menentukan keberkesanan
Menambahkan penglibatan pelatih
Menambahkan motivasi dalam persekitaran pembelajaran
Membantu mencapai objektif
Membantu untuk menarik minat
 

 

Metodologi

Faktor dalam pemilihan kaedah 

Objektif sesi
Skop isi kandungan
Masa persediaaan
Jangka masa kursus
Kemudahan yang sedia ada
Pengalaman jurulatih 

 

Metodologi

Kaedah Latihan 

Pengetahuan

Sikap

Kemahiran

 

 

 

Syarahan

Role play

Latih amal

Seminar/Forum

Kajian Kes

Kajian Kes

Lawatan

Perbincangan

Tunjuk cara

Filem/Video

Fish bowl

Bimbingan

Bacaan

Permainan

Permainan

 

Team building

 

 

Metodologi 

I hear, I forget
I see, I remember
I do, I understand

  

 

Assessment atau Pentaksiran

Penilaian di jalankan untuk melihat keberkesanan program latihan dan pembangunan 

Membantu organisasi mengubah suai analisis keperluan, reka bentuk dan pelaksanaan program latihan dan pembangunan

Assessment ialah kaedah penilaian yang boleh di gunakan
Penilaian ialah secara menyeluruh dalam aspek keberkesanan latihan
 

 

Penilaian

Levels of Evaluation (D.L. Kirkpatrick, Evaluation of Training, 1967)

 -          Reaction Level atau Reaksi ~  menilai reaksi peserta terhadap latihan yang di ikuti
-          Learning Level atau Pembelajaran ~ Adakah latihan membawa perubahan kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap pelatih
-          Behavioral Level atau Perlakuan ~ Adakah latihan membawa perubahan terhadap prestasi kerja
-          Results Level atau Keputusan ~ Adakah perubahan prestasi kerja pelatih memberi impak kepada prestasi organisasi

  

 

Rumusan

Jurulatih perlu peka kepada:
-          objektif pembelajaran
-          kekuatan atau kelemahan penggunaan sesuatu kaedah atau diri sendiri
-          gabungan pelbagai kaedah

 

 

 

 

 

 

 Dibina pada 15 Mac 2013 dan dikemaskini pada  03/19/2013 oleh Pengendali@2006


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free